Online Eğitimler
G3 Akademi olarak günümüz şartlarına özel olarak, tamamen online mecralar üzerinden gerçekleştirilebilecek eğitimler hazırladık. Bu eğitimlerimiz için akıllı telefon veya bilgisayar ve internet bağlantınız olması yeterli!

 

Online eğitim kataloğumuza bu link üzerinden erişebilirsiniz.
Sat Kendini

Satışta Değişik Neler Yapsak? Satın almanın algoritması ve satış ekipleri için öneriler,

Satın almanın algoritması, Satışta stalk, Kutunun dışında düşünmek, 5 duyu

Etkili Sosyal Medya Kullanımı

Satış ve ilişki kurmak için sosyal medyanın etkili kullanımı, Etkili sosyal medya profili oluşturma, Sosyal medya dinamikleri,  Sosyal medyadan bağlantı kurmak, Yeni nesil sosyal medya

Toplantı Yönetimi

Öncesi ve sonrası ile toplantı yönetimi, Toplantı öncesi hazırlıkları, Toplantıya giriş, Toplantı esnası, Beden dili, Toplantı sonrası

Kriz, Algı ve Duygu Yönetimi

Alışılageldik ve alışılmadık krizlerin sebepleri, alınacak önlemler ve algı duygu yönetimi, Krizin Anatomisi, Kriz Hazırlıkları, Kriz Esnasında Roller ve Davranışlar, Algı ve Duygu, Kriz Sonrası

Kendi Markan ile Çalıştığın Şirkete Güç Kat

Kişisel markanın geliştirilerek kurum için faydalı hale getirilmesi, Marka Nedir? Kişisel Markanızı Geliştirmek için Yapılacaklar, Kişisel Pazarlama, Networking

Motivasyon: Dünyayı Değiştiren Meyve: Elma

Hz. Adem’den Newton’a, oradan da Steve Jobs’a kadar uzanan elmanın yol hikayeleri bize yaratıcılığı, insan oğlunu ve doğayı anlatıyor.

Aidiyet ve Değerler Temelli İletişim

Hangi durumlarda nasıl davranması gerektiğini belirleyebilmesi ve nasıl iletişim kurması konusunda becerilerini arttırması, çalışanların birbirine karşı yaklaşımlarını; içsel motivasyon unsurları ve değerleri ön plana alarak sergilemesi, firmanın kültürünü ve aidiyet duygusunu  farkındalığını arttırarak yaşayan, takım olabilme bilinciyle çalışan ve geri bildirim süreçlerini verimli bir şekilde çalıştıran, katılımcıların öğrenmeyi öğrenme modeliyle hazırlanmış bir eğitim programıdır.

Konuşma ve Gelişme Atölyesi

Online olarak bir araya gelip aynı başlık altında konuşuyoruz. İçerik ise şu şekilde:

Öncelikle bir kavram belirliyoruz ve katılımcılarımızla öncesinde paylaşılıyoruz.

(Aidiyet, Gelişim, İletişim vb.) Yaklaşık 2 saat süren atölyede, konuşmaya ve aktif dinlemeye dayalı bir farkındalık ortaya çıkıyor . Hem birbirimizle iletişim kuruyor hem de aynı kavram üzerinden farklı fikirler hakkında bilgi sahibi oluyoruz.  Bu sayede de aynı konu hakkında, yeni düşünce şekilleri geliştirme imkanı buluyoruz.

Değişen Dünyada Duyguları Yönetmek

Kendi öz varlığını tanıyan birey, duygularının da sihirbazı olabilir. Zihnimizde olan ile kalbimizde olanın uyumlu bir ses çıkarması, potansiyelimizi de açığa çıkarır. Böylece koşullarımız, hayatımız ne şekilde değişirse değişsin her türlü değişime adapte olabiliriz. Bu eğitimde de birlikte çeşitli teknikler kullanarak neler yapabileceğimizi öğreneceğiz.

Beyin Egzersizleri

Beyinde öğrenme nasıl gerçekleşir? Yapılan egzersizler ile beyni tıpkı bir kol kası gibi geliştirmeyi hedefleyen bir süreçtir.

Adayları İş Dünyasına Hazırlama

İş dünyası adaylardan neler bekliyor? Mezun olmak ne kadar yeterli?

Pazarlama

“Pazarlama; bir şirketin müşteri üretme departmanıdır.” Bakış açısından yola çıkarak, pazarlama; ürünü sadece satmaya odaklanmak değil, aynı zamanda müşteri ile uzun soluklu ilişki kurma sanatıdır.

İletişim - Çatışma Yönetimi

İletişim, anlam paylaşımı demektir. Anlamı paylaşmayı arzu ediyorsak, karşı tarafı “ötekileştirmeden” benzerliklerimizi çoğaltmalıyız. Samimiyetle kurulmuş bir iletişimde kimseyi ikna etmek zorunda kalmadan sağlıklı bir çalışma ortamı yaratabiliriz.

Duygusal Dayanıklılık

Duygularımız bizim parçamızdır. Onları yok sayarak ya da onlara direnerek kendimizi ve potansiyelimizi durdururuz. Duygularımızı bir orkestra şefi gibi yönetebilirsek, yaşamımızı da daha anlamlı hale getirebiliriz.

Yaratıcı Fikir Geliştirme ve Inovasyon Yönetimi

Yenilikçi fikir kaynakları, fikirleri hayata geçirmek için yapılması gerekenler, yaratıcılığı arttıran teknikler, inovasyonun kurumlarda önemi ve yeri.

Hedeflerle Çalışma

Hedef belirleme, hedef belirlerken dikkat edilmesi gerekenler, planlı ve hedeflere yönelik çalışmanın ipuçları

Beden Dili

Anlatım gücünü arttırmak için beden dilinin kullanımı, vücudumuzun verdiği mesajlar, duruş ve konumların iletişime etkileri.

Topluluk Önünde Konuşma

Topluluk karşısında konuşmanın incelikleri, heyecanla başa çıkma, iyi bir konuşma yapmak için bilinmesi gerekenler.

Karar verme (Decision Making)

Dünyanın en stresli mesleklerinden birini yaparken her gün onlarca hayati karar veren uzmandan, stres altında karar verme yetkinliklerinizi arttırmayı amaçlayan bir eğitimdir. 

Kes Sesini

Beynimizin içinde bize ‘Yapamazsın’ diyerek  ‘Kalsın sonra bakarsın’ diyerek performansımızın %100’üne ulaşmayı engelleyen bir ses vardır. Bu eğitimde bu sesin farkına varmak, sesi kesmek ve kişisel verimliliğimizi maksimum noktalara çıkarmak hedeflenmektedir. 

Kendi Kendinizin Mentörü Olun!

Mentörlük kavramı nedir? Kendi birikimlerimizi etkin bir şekilde nasıl kullanırız? Kendi seçimlerim, iç görüşlerimi ve hayata bakışımı nasıl etkiliyor? Kendime karşı ne kadar samimiyim? Mentörlük sürecinde hem kendime hem mentörüme nasıl seçimler yaptıracak sorular sorarım? Sorularının cevapları aranır.

Hastalığın Anatomisi

Sağlık ya da hastalık aslında bütün organizmalarda aynı parametrenin farklı ölçülmüş durumlarıdır. Bu yüzden insanoğlunda bu iki durumu anlayabilen ve kavramların içerisinde gömülmeyip, bütünü görebilen kişiler bu kavramları bütün organizmalara ve sistemlere dönüştürebilirler. Kangren olmuş organı kesip atmak çok eski bir kavramdır ve günümüzde artık bu kavramın yerini iyileştirmeler almaktadır. İş böyle olunca da temelde canlı bir organizma olan kurumlar içerisindeki hastalıkları tespit etmek ve onları sağlıklı, mutlu çalışma ortamlarına kavuşturmak sadece yöneticilerin değil, bütün çalışanların sorumluluğudur.

Homeopati insanı, zihni ve yansıması olan fiziksel şikayetleri anlamaya ve yorumlamaya dayalı yaklaşık 200 yıllık bir tıp sistemidir. Bu kavramlar içerisinde sağlık ve hastalığı anlamaya yönelik kendine özgü aforizmaları mevcuttur. Bu aforizmalar üzerinden gidilerek çalışma ortamının, kurum kültürünün sağlığı ve hastalığını nasıl tespit ederiz? Duruma bütünsel bakmayı keşfederek, iyileştirici adımları nasıl atarız, konularına homeopatik bakış açısı ile birlikte çözüm olacak bu eğitim bireyden, bütüne iyileşmeyi sağlamak adına bir mihenk taşı olacaktır.

İYİ OLMAK: Wellness

1961 yılında ilk kez Dr. Halbert L. Dunn tarafından kullanılan Wellness kelimesi Türkçe’de esenlik anlamına gelir. Dr. Dunn wellness’i zihinsel ve fiziksel esenliği (sağlık) geliştirmeyi ve bunu sürdürebilirlik içinde yürütme çabası gerektiren yaşam süreci olarak görmüştür. Wellness, yaşam kalitesini artırmak için sorumluluk almakta ilk ve öncelikli seçimdir. Sağlıklı yaşam biçimi, bilinçli ve sağlıklı kararlar almakla başlar. İş böyle olunca wellness beden, beyin ve zihnin iyi bir entegrasyonu olarak karşımıza çıkar. Böylece bireysel potansiyeller maksimum seviyeye çıkar.

Bugün sağlık felsefelerinin geldiği nokta wellness’i sağlayabilecek sistemin integratif tıpta mevcut olduğudur. Bu yüzden yaklaşık 200 yıldan beri kullanılan ve bütünsel bir sağlık bilimi olan homeopati insanı zihin ve fizik beden olarak çevresi ile bütünsel değerlendiriyor. Kişinin kendini tanımasına, şikayetlerini, hislerini, duyularını değerlendirmesine yardımcı olacak yöntemlerden birisi olarak homeopati wellness için mutlak değerlendirilmesi ve bilinmesi gereken bir yöntemdir. Öğrenmek ise bireysel sağlıktan yola çıkan ve bütünün sağlığına ulaşma hedefi için bir mihenk taşı olacaktır.

HOMEO-HR: Takım Oluşturma ve Personel Seçimi

Kurumsal yaşamda başarı geliştirilen sistem ile yakından ilişkilidir. Sistemler çalışanlardan oluşur ve insan faktörü bütün sistemi ilgilendirir. Sistemin her üyesi öncelikle bir bireydir ve kendi zihin yapısı ve düşünce sistematiği ile bütün sistemi dolayısı ile çalışma ortamını etkiler. Motivasyon çalışma ortamı, bireysel ilişkiler ve sistemin düzgün işleyişi ile olur ve sonuç verimliliktir. Böylesi bir durumda doğru pozisyona, doğru kişiyi yerleştirmek ve o kişiden verim beklemek kurumsal yaşamın gerekliliğidir.

Homeopati yaklaşık 200 yıllık bir tıp sistemi. Bu sistemin içerisinde insan zihin ve fizik beden olarak bir arada değerlendiriliyor. Her insanın doğal bir konstütisyonu ve bunun da doğada bir karşılığı mevcut. İşte bu bakış açısı ile insanların zihinsel konstütisyonu ve düşünce sistematiği üzerinden yola çıkarak doğru pozisyon için doğru insan mantığı ile personel seçimi ve takım oluşturmada homeopati çok yardımcı olacak bir bakış açısıdır. Bu konuşmada homeopatinin size yardımcı olabilecek püf noktalarını bulabileceksiniz.

Homeo-Marketing

Üretiyoruz, ürünlerimizi satmak için pazarlamak şart. Hedef kitlemiz çok bileşenli bir denklem gibi. Kafamız karışıyor. Bazen hedef kitlemizi tanımakta zorlanıyoruz. Ancak bu edindiğimiz tecrübeler ve bilgilerle daha kolay. Farklı farklı insan tanıma yöntemleri pazarlama stratejileri geliştirmek amacı ile kullanılabilir. Bunlardan birisi neden homeopati olmasın.

Homeopati yaklaşık 200 yıllık bir tıp sistemi. Bu sistemin içerisinde insan zihin ve fizik beden olarak bir arada değerlendiriliyor. Her insanın doğal bir konstütisyonu ve bununda doğada bir karşılığı mevcut. İşte bu bakış açısı ile insanların zihinsel konstütisyonu ve düşünce sistematiği üzerinden yola çıkarak geliştirdiğim Homeo-marketing hedef kitle içerisindeki kişileri ve hedef kitlenin topluca sistematiğinin anlaşılması için sizlere yardımcı olabilir. Böylece sonuç olarak yeni pazarlama stratejileri geliştirmenize ve bunların kullanımı ile başarılı sonuçlara imza atmanıza neden olabilir.

Burn-out ya da Tükenmişlik Sendromu

Konvansiyonel hekimlik bu konuda henüz kurumsal ihtiyaçlara ne yazık ki cevap veremiyor. Çünkü Tükenmişlik Sendromunda multi-disipliner bir yaklaşım gerekli. Bütünsel olarak olaya bakan integratif tıp şemsiyesi altında homeopati bu konuda multi disipliner bir yaklaşım sunar. Böylece alınan danışmanlık ile kişi hem zihinsel olarak, hem de fiziksel olarak eski sağlığına dönebilir.

Bu konuşmada iş yerinde ve çevremizde Burn-out Semptomları gösteren kişiyi nasıl tanırız, yardımcı olmak için o kişiye nasıl yol gösterebiliriz, iş yeri ortamını nasıl koruyabiliriz, verimi ve toplam motivasyonu nasıl artırabiliriz’in cevaplarını şirketin ortak değerleri içinde arayacağız ve birlikte geliştireceğiz.

Etkili İletişim

İletişimin temelleri ve bileşenleri, iletişimi etkili hale getirmek için yapılması gerekenler, sözlü ve sözsüz iletişim.

Turizmde Dijital Pazarlama

Otellere özel dijital pazarlama ve reklam kurguları ile yapılması gerekenler.

E-Posta Görgü Kuralları

Etkili ve sorunsuz ekip içi iletişimi sağlamak adına e-posta yazışmalarında sağlanması şart olan görgü kuralları ve e-posta iletişiminde etkili yazım.

SEO'ya Uygun Metin Yazarlığı

Arama motorlarının güncel algoritmalarına yönelik, içerik yazarken dikkat edilmesi gerekenler ve çok okunan içerikler yazmak. 

Yeni Başlayanlar için Stock Görseller Nasıl Kullanılmalı?

Stock görselleri tasarım amaçlı kullanırken yapılan acemice hatalar nasıl profesyonel çalışmalara döndürülebilir? 

Sosyal Medyada Güvenlik ve Gizlilik

Sosyal ağlarda ve basit seviyede internet sitelerinde şifre güvenliği, kişisel bilgilerin güvenliği ve kullanılan donanımınızın güvenliğini nasıl sağlarsınız?

Dijital Dünyada Şehir Markalaşması

”Marka Şehir” kavramını destekleyici dijital aksiyonlar neler olabilir? Bu aksiyonları nasıl alabilir ve temel konumlandırmanızı güçlendirebilirsiniz?

Dijital Dünyada Kişisel Markalaşma

Kişisel Markalaşma yolculuğunda sosyal medyada ve dijital mecralarda neler yapabilirsiniz? Bu yolda karşılaşabileceğiniz güçlüklerin çözümleri neler? 

Online Toplantı ve Zoom

Online toplantılarda Webcam nasıl kullanılmalı? Nasıl daha iyi görüntü ve ses elde edebilirsiniz? Zoom nasıl kullanılır? 

Influencer Marketing

Influencer’larla nasıl çalışılır? Doğru influencer nasıl bulunur? Başarı nasıl raporlanır? Influencer marketing nasıl yapılır? Son trendler nelerdir? 

Takım Yönetimi ve Takım Çalışması

Takım tanımı, takım olma aşamaları, kazanan takımların özellikleri, takım üyelerinin rolleri, takım yönetimi süreci.

Sıradışı Düşünme Becerileri (Beyin Fırtınası)

Katılımcıların günlük olaylara ve nesnelere herkesten farklı bakabilme ve farklı

yaklaşım tarzı becerileri geliştirmeleri, hayal gü.lerinin potansiyel gücünü ortaya

koymak suretiyle yaratıcı özelliklerinin açığa çıkartılması amaçlanmaktadır.

İkna Sanatı

İkna Sanatı, hayatta çoğu zaman ya ikna edersiniz biri size yardım eder ya da ikna

edilirsiniz ve siz birine yardım edersiniz. Bu nedenle ikna gücü, olmasını çok fazla

istediğiniz bir şeyi daha hızlı elde edebilmeniz için size yardımcı olur. Bütün yetenek

ve becerilerinizi kullanmanızı sağlamakla beraber ilerlemenize katkıda bulunur.

Katılımcılara etik kurallar içerisinde karşısındaki kişiyi ikna etmenin yöntemlerinin

öğretilmesi amaçlanmaktadır.

İnovasyon ve Yeni Fikirler Üretme (Uygulamalı)

İnovasyon ve Yeni Fikirler Üretme, katılımcılara rekabet baskısından kurtulma

yöntemleri ile yöneticilerin ve tüm çalışanların düşünce becerilerini geliştirecek,

yenilikçiliği sürdürebilir bir kültür oluşturacak yöntemlerin aktarılması

amaçlanmaktadır.

Düşünce Haritaları Tekniği (Uygulamalı)

Düşünce Haritaları (Mind Mapping) tekniğiyle, daha etkili ve pratik not tutmak

mümkün hale gelmektedir. Katılımcılar, klasik doğrusal not tutma yöntemine alternatif

olarak düşüncenin merkezden çevreye doğru yayıldığı, renkli kalemler ve görsel

imgelerle zenginleştirilerek daha etkili hale getirilen düşünce haritalarının nasıl

yapıldığını öğrenecektir. Yenilikçi bir not alma tekniği olan “Düşünce Haritaları” ile

düşünceden kağıda yansıyan fikirler, inovatif yapılarını klasik sisteme ve siyah beyaz

sayfalara kurban etmeden tüm orijinallikleri ile kendilerini ifade etme şansı

bulacaklar.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.